VEDENÍ Pražské mezinárodní manažerské školy

Ing. Jaroslava Němcová, MBA
děkanka a statutární ředitel
Ing. Jana Abdallová, MBA
výkonná ředitelka
Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
proděkan pro styk s praxí
Oldřich Dutý, DBA, MSc
proděkan pro strategii a online (digitalizaci)
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
proděkan pro zdravotní pomezí

AKADEMICKÁ RADA

Předseda akademické rady:
prof. Ing. Richard Hindls, CSc, dr. h.c.
emeritní rektor VŠE
člen národní rozpočtové rady

RADA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.,
děkan PIBS
Ing. Pavel Viertl, Ph.D.
Vedoucí financování ve společnosti
PPF Real Estate

RADA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Sue Shawová, předseda
Manchesterská univerzita, zástupce vicekancléře
prof. Gerhard Reber, člen
Johanes Kepler Universitaet Linec
Ing. Jana Abdallová, MBA, člen
proděkan a společnost PIBS

RADA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.

prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA

prof. Ing. Bohumil Král, CSc

doc., PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Judr. ICLic Ronald Němec Ph.D